USŁUGI STATYSTYCZNE

Podstawą współpracy z naszą firmą jest hipoteza badawcza, problem bądź przypuszczenie co do związku badanych elementów lub własności wynikających z definicji konkretnej dziedziny nauki.

Jeżeli analizę statystyczną włączy się do planu badań już na etapie ich projektowania, to sukces tych analiz lub badań jest znacznie większy. Dzięki wiedzy analityka, możliwe jest efektywne analizowanie danych oraz zaufanie do nich. Nie może się bowiem zdarzyć tak, że eksperyment naukowy jest projektowany i realizowany bez znajomości niezbędnych zagadnień metodologicznych lub statystycznych.

Klientów wspieramy długoletnim doświadczeniem w metodologii badań i analizie danych. Wskazujemy Klientom nowe sposoby rozwiązywania starych problemów. To z kolei pozwala nadać świeżości i wartości opracowanych koncepcjom.

NASZA OFERTA

W szacowaniu ryzyka i tym samym zmniejszaniu niepewności, najpopularniejszymi metodami stało się przetwarzanie danych, wnioskowanie statystyczne i estymacja paramentów w populacji. Z uwagi na swój matematyczny charakter, sposoby analizy stały się integralnym elementem dociekania prawdy w każdej dziedzinie nauk empirycznych.

Wielowymiarowa analiza statystyczna oraz modelowanie danych pozwala na odtwarzanie, wyjaśnianie, symulowanie oraz przewidywanie zoperacjonalizowanych zjawisk. Analiza statystyczna ma bardzo szerokie zastosowanie w celu redukcji kosztów związanych z biznesem oraz podniesienia zysków, które ma on przynosić. Właściwie wykonane analizy statystyczne pozwalają stworzyć przewidywalną przyszłość oraz ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Symulowane perspektywy umożliwiają przedsiębiorstwom podejmowanie rozsądnych decyzji biznesowych.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU